NAŠ TIM

Obitelj Vicelić se nakon 25 godina života provedenih u Sydneyu, Australiji odlučila vratiti u Dubrovnik 2007. godine i otvoriti hotel Berkeley. Članovi obitelji, Nikola, Marija, Mirjana, Katarina i Iva vode i upravljaju hotelom zajedno sa ostatkom svojeg odličnog osoblja koji se već smatra dijelom obitelji.

Osnovni podaci:
Naziv: KATIVA d.o.o. građenje, trgovinu i turizam
Skraćeni naziv: KATIVA d.o.o.
Sjedište: Svetog Križa 10B, 20000 Dubrovnik
MBS: 090005313
OIB: HR69552090448
Transakcijski računi i nazivi banaka: HR3324840081101671241 kod Raiffeisenbank Austria d.d., HR5123600001102467405 kod Zagrebačke Banke d.d.
Temeljni kapital: 14.698.900,00kuna
Članovi uprave: Nikola Vicelić, Katarina Elez