Povećanje energetske učinkovitosti Hotela Berkeley Dubrovnik

1. NAZIV PROJEKTA

Povećanje energetske učinkovitosti Hotela Berkeley Dubrovnik (KK.04.1.2.01.0007)

2. KRATKI OPIS PROJEKTA

Temeljem provedenog energetskog pregleda utvrđen je problem neučinkovitom sustavu grijanja i hlađenja sa čime se prekomjerno troši energija za rad sustava.

Projekt povećanje energetske učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije uključuje:

1. Optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava

2. Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje rasvjete.

3. Ugradnja sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima energetski troškovne cjeline stvara uštedu na način da sprječava rasipanje toplinske energije u sezoni grijanja i rashladne energije u sezoni hlađenja. Predviđenim sustavom centralnog upravljanja po sobama, inteligentna soba, predviđena je kontrola prisutnosti/zauzetosti sobe putem beskontaktne kartice. Prema podatku je li soba izdana ili nije, mijenja se zadana vrijednost temperature unutar sobe, odnosno u potpunosti se isključuje sustav grijanja/hlađenja.

4. Poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava ventilacije

5. Zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije uključuje postavljanje električne visokotemperaturne dizalice topline zrak-voda koja je namijenjena kao dodatni sustav, uz onaj kolektorski, za grijanje i za pripremu potrošne tople vode, grijanje bazena, radijatorsko grijanje i kao način zaštite od pojave legionele.

6. Toplinski sunčani kolektori (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%) za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora.

7. Dizalica topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem u sekundarnom krugu za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje

3. CILJEVI I OČEKIVANE REZULTATE

Hotel Berkeley kao energetski troškovna cjelina za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije, projektom će provesti 7 mjera energetske obnove, od kojih će 4 mjere rezultirati energetskom učinkovitošću kroz uštedu energije od 47.949, 86 kWh, dok će preostale 3 mjere rezultirati povećanjem udjela obnovljivih izvora energije od 73.367,61 kWh. Provedenih 7 mjera doprinijeti ostvarenju cilja projekta, odnosno ukupnom smanjenju energije u energetski troškovnoj cjelini za 121.317,47 kWh, smanjenju za 45,37% u odnosu na postojeće stanje, kao i smanjenju emisije CO2 od 28,48656 t/g.

4. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Vrijednost projekta: 2.610.976,70kn, od toga 1.955.250,58 kn sufinancira EU

5. RAZDOBLJE PROVEDBE

04.ožujka 2019. – 04.ožujka 2021.

 

6. KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Katarina Elez

Email: info@berkeleyhotel.hr

Tel: +385 20 494 160

 

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Europski fond za regionalni razvoj: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi